KESKKONNAALANE TEGEVUS

ONLINE BRONEERING

KESKKONNAALANE TEGEVUS

 

Ammende Villa Hotell & Restoran väärtustab puhast loodust  ja säästlikku eluviisi. Oma igapäevastes tegevustes, pakutavates toodetes ja teenustes lähtume keskkonnasõbralikkusest:

·       Kasutame otstarbekalt vett, soojus- ja elektrienergiat
·       Väldime keskkonnale kahjulike või ohtlike kemikaalide kasutust
·       Sorteerime jäätmeid ja püüame vähendada  nende teket
·       Kasutame loodussõbralikke materjale ja tooteid
·       Restoranis ja kohvikus eelistame kohalikku värsket toorainet
·       Kasutame võimalikult ökonoomset ja keskkonnasõbralikult toodetud tehnikat

Meil kõigil lasub vastutus jätkusuutliku arengu ees. Looduskeskkond on meie ühine vara, mida saame hoida ja kaitsta üheskoos.

 

Oleme tänulikud, kui ka Teie aitate  kaasa loodusressursside säästlikumale kasutamisele

- kasutades vett ökonoomselt
- kustutades toast lahkudes tuled ja seeläbi hoides kokku elektrinergiat
- kasutades võimaluse korral sama käterätikut ka järgmisel päeval, vähendades sellega vee ja pesuvahendite kulu
- asetades oma hotellitoas olmeprügi prügikasti, pakendid prügikasti kõrvale ning paberi ja papi lauale
- andes kasutatud patareid või muud ohtlikud jäätmed hotelli vastuvõtu töötaja kätte